ماه مبارک رمضان
نوروز1402
it
it1
slider1

اخبار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

جلسه پایش فرایند رسیدگی الکترونیک به اسناد بیمه سلامت مراکز رازی و هفده شهریور برگزار شد

جلسه پایش فرایند رسیدگی الکترونیک به اسناد بیمه سلامت مراکز رازی و هفده شهریور برگزار شد

1402/01/08
برگزاری جلسه در راستای شناسایی مشکلات ناشی از کسورات مراکز تابعه استان

برگزاری جلسه در راستای شناسایی مشکلات ناشی از کسورات مراکز تابعه استان

1402/01/07
پیام تبریک سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

پیام تبریک سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان

1402/01/03
پیام تبریک سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به مناسب نوروز 1402

پیام تبریک سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به مناسب نوروز 1402

1401/12/28
برگزاری جلسه با دستور کار پیاده سازی دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری، پزشکان و هیأت علمی

برگزاری جلسه با دستور کار پیاده سازی دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری، پزشکان و هیأت علمی

1401/12/28
برگزاری جلسه رسیدگی الکترونیک به اسناد بیمه سلامت درپایان سال جاری

برگزاری جلسه رسیدگی الکترونیک به اسناد بیمه سلامت درپایان سال جاری

1401/12/23
برگزاری جلسه با حضور معاون تجاری امور مشترکین شرکت مخابرات

برگزاری جلسه با حضور معاون تجاری امور مشترکین شرکت مخابرات

1401/12/23
نشست صمیمی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با همکاران فناوری اطلاعات حوزه بهداشتی

نشست صمیمی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با همکاران فناوری اطلاعات حوزه بهداشتی

1401/12/22
سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به عنوان عضوکمیته فنی متناظر انفورماتیک سلامت معرفی شد .

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به عنوان عضوکمیته فنی متناظر انفورماتیک سلامت معرفی شد .

1401/12/22
برگزاری جلسه با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

برگزاری جلسه با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

1401/12/21
برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از زحمات همکار بازنشسته

برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از زحمات همکار بازنشسته

1401/12/20
پیام تبریک به مناسبت میلاد یگانه منجی عالم بشریت

پیام تبریک به مناسبت میلاد یگانه منجی عالم بشریت

1401/12/16
نشست صمیمی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با رؤسای گروه و همکاران

نشست صمیمی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با رؤسای گروه و همکاران

1401/12/16
حضورسرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گردهمایی مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

حضورسرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گردهمایی مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

1401/12/15
بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور

بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور

1401/12/15
بازدید اعضاء کارگروه نظام ارجاع الکترونیک از شهرستان انزلی

بازدید اعضاء کارگروه نظام ارجاع الکترونیک از شهرستان انزلی

1401/12/14
پیاده سازی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد به تفکیک بیمارستانها، پزشکان و اعضاء هیئت علمی درنرم افزار HIS

پیاده سازی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد به تفکیک بیمارستانها، پزشکان و اعضاء هیئت علمی درنرم افزار HIS

1401/12/09
برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر پیشین و سرپرست جدید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

برگزاری آئین تودیع و معارفه مدیر پیشین و سرپرست جدید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

1401/12/08
آرشیو
آرشیو
آرشیو